Do jednych z najbardziej zdrowych owoców zaliczane są badany. Liczne badania prowadzone na dużej grupie kobiet wykazały, że pacjentki jedzące banany przynajmniej cztery razy w tygodniu rzadziej zapadały na choroby nerek w porównaniu do osób, których dieta nie zawierała tych owoców. Dodatkowo, wykazano, że zielone banany, a właściwie zawarta w nich tzw. skrobia oporna, może znacznie redukować ryzyko wystąpienie wielu różnych chorób nowotworowych, przy czym szczególną uwagę zwrócono na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka okrężnicy. Warto przy tym pamiętać, że ten konkretny rodzaj skrobi jest znacznie wolniej trawiony, a przez to nie powoduje gwałtownego wzrostu poziomy glukozy we krwi. Banany powinny się znaleźć także w diecie osób cierpiących na choroby wrzodowe. Przeprowadzone badania wykazały bowiem, że owoce te powodują rozrost komórek wyścielających błonę śluzową żołądka, a jednocześnie przyczyniają się do pobudzenia wydzielania śluzu, który chroni przed szkodliwym działaniem soków żołądkowych i powstawaniem uszkodzeń. Dodatkowo banany zawierają inhibitory protezy, które w dużej mierze przyczyniają się do zwalczania bakterii, w tym także Helicobakter pylori – bakterii uważanej za jedną z przyczyn powstawania wrzodów.