Wyniki badań potrafią bardzo wiele powiedzieć nie tylko o aktualnym stanie zdrowia. Są także doskonałym wskaźnikiem tego, jak dotychczas troszczył się o swoje zdrowie dany pacjent. Nie da się uzyskać drastycznie wysokiego obtłuszczenia wątroby, cukru we krwi i cholesterolu, bez wielu lat intensywnego złego trybu życia. Badania tego pokroju są także w stanie zaskakująco skutecznie pomóc w oszacowaniu przewidywanej długości życia. I to właśnie ten wynik często zaskakuje pacjentów w tak negatywnym wymiarze, że decydują się na zmianę swojego stylu życia z dnia na dzień. To, do czego nie byli w stanie zmusić się przez całe lata, a niekiedy dekady, staje się możliwe po usłyszeniu fatalnej diagnozy lekarskiej. I chociaż nagłe porzucenie negatywnych nawyków, wprowadzenie racjonalnej diety do swojego życia, oraz wzrost aktywności fizycznej nie są w stanie całkowicie cofnąć zmian chorobowych w organizmie. Bez wątpienia jednak mogą skutecznie pomóc w drastycznym poprawieniu perspektyw życia i lekarskich rokowań.