Wady postawy u dzieci wykrywane są coraz częściej. Sposobem na ich korygowanie jest gimnastyka korekcyjna, znana przede wszystkim z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Gimnastyka prowadzona jest przez doświadczonych rehabilitantów i ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie wady postawy. Wada może być związana z nieprawidłowym stawianiem stóp, asymetrią obręczy barkowej czy skrzywieniem kręgosłupa. Podczas zajęć dzieci pod okiem rehabilitantów ćwiczą konkretne układy ćwiczeń. Obecnie zajęcia te są prowadzone nie w szkołach, a częściej w przychodniach. Problemem jest niska wykrywalność – ma to związek z brakiem pielęgniarek w szkołach. Dla wielu rodziców gimnastyka korekcyjna jest zbędna i w ich oczach może ośmieszać dziecko przed rówieśnikami. Mimo tego reagowanie w sytuacji kiedy dziecko ma wadę postawy jest niezbędne. Wczesne rozpoczęcie ćwiczeń pozwoli na skuteczne niwelowanie choroby. Dzieci mogą również ćwiczyć w domach, pod okiem rodziców. Wady postawy nieleczone mogą skutecznie zmniejszyć komfort życia.