Powody chorób u dzieci mogą mieć zróżnicowane podłoże. Powodami najczęściej są jednak drobnoustroje przynoszone z przedszkola czy podwórka. Miejsca, gdzie przebywa jednocześnie wiele dzieci to najprostsza droga do zakażenia chorobami dziecięcymi. Problemem, który implikuje powstawanie chorób jest również niedostatecznie wykształcona odporność dziecka, jak i błąd w postaci nieodpowiedniego ubrania. Czy można rozpoznać przeziębienie? Pierwsze objawy to gorączka, apatia oraz brak apetytu. Kolejnymi mogą być kaszel, katar, ból głowy i ogólne rozbicie. Konieczne jest działanie. Wśród domowych sposobów walki z przeziębieniem wymienia się pojenie dziecka, podawanie mu leków przeciwgorączkowych i wygrzanie w łóżku. Popularne są również metody zielarskie – napary ziołowe udrażniają drogi oddechowe, liczne inhalacje pomagają w odetkaniu nosa. Na ubrania warto również stosować olejki eteryczne, które pomogą w udrażnianiu nosa. Dziecko powinno również być pod opieką lekarza w przypadku, kiedy domowe sposoby leczenia nie pomogą.