Ze względu na charakter i organizację służby zdrowia w Polsce, lekarzem pierwszego kontaktu pozostaje lekarz rodzinny. To do niego w pierwszej kolejności udają się pacjenci, którzy chcą otrzymać receptę, diagnozę lub konsultację w jakiejś sprawie. A to oznacza, że lekarz ten musi umieć umiejętnie diagnozować nie tylko choroby powszechne w jego specjalizacji, ale ogólnie wszystkie występujące jednostki chorobowe. Błędna diagnoza lub niedostrzeżenie pewnych jasnych symptomów podczas takiej wizyty może skutecznie uniemożliwić pacjentowi szybkie dotarcie do pomocy specjalistycznej, lub odpowiednich leków. Korzystanie z pomocy znanego i szanowanego lekarza jest więc w tym kontekście bardzo ważne. Tylko taki lekarz jest w stanie poświęcić znajomemu sobie pacjentowi te kilka chwil więcej na uzupełnienie wywiadu czy zerknięcie do historii choroby, i poprawne pokierowanie losami takiego potrzebującego. Brak odpowiedniej reakcji ze strony lekarza rodzinnego może więc skutecznie uniemożliwić leczenie lub wydłużyć proces wychodzenia z choroby.